YOUR BESTSELLER:
productproduct
CADMAGIS
WASSYS 2011
Software for designing of the road...
NEWSLETTER Sign-up:

Privacy Policy

1 The administrator of the personal data of the Customers is CADMAGIS Przemysław Juzaszek with a seat in Dąbrowa Górnicza 41-300,
ul. Wojska Polskiego 38, Poland, NIP (Taxpayer’s Identification Number): 6292289587, REGON (Statistical Classification of Business Activity): 241829594, Tel: (+48) 600 944 783 – working hours 10-20 (GMT+1), e-mail: contact@cadmagis.com or by the Contact form

2 Purchasing at the Shop the Customer gives his forename, surname, a name of a firm, a country of a seat, a NIP number (optional),
a telephone number and an e-mail address and other optional address data for a delivery. 

3 The data collected in such a way serve to perform a trans action properly, to deliver the Products, to handle orders of the Customer properly, and also for registration purposes resulting from the legal regulations of the Republic of Poland.

4 The Shop stores the Customer’s data in the database to facilitate purchases in the future, to give the customer an insight into his history of orders, download PDF documents for orders. All these functions are available all the time for the logged Customer.

5 The Customer on his profile has an access to the content of his data, he can correct them and remove them completely from the Shop database.

6 The Seller undertakes not to render any personal data of his Customers accessible for purposes not connected with processing of an order or filing.

7 The entities co-operating with the Seller are bound by an agreement of non-disclosure of personal data of the Shop’s Customers.

8 After ceasing to use the services of the Shop, at which the Customer is logged, you should log out for nobody to view, use or modify the data in the customer’s profile. In order to do it, click on „Log out” - the padlock item will open showing that the Customer has logged out from his profile.

 

Polish translation

Polityka prywatności:

1 Administratorem danych osobowych Klientów jest CADMAGIS Przemysław Juzaszek z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300,
ul. Wojska Polskiego 38, Polska, NIP: 6292289587, REGON: 241829594, Tel: (+48) 600 944 783 – w godzinach 10-20 (GMT+1),
e-mail: contact@cadmagis.com lub przez formularz kontaktowy Contact form.

2 Dokonując zakupu w Sklepie Klient podaje imię, nazwisko, nazwę firmy, kraj siedziby, numer NIP (nieobowiązkowe), numer telefonu oraz adres e-mail oraz opcjonalnie inne dane adresowe dla dostawy.

3 Zebrane w ten sposób dane służą prawidłowemu przeprowadzeniu transakcji, dostarczeniu Produktów, prawidłowej obsługi zamówień Klienta a także dla celów ewidencyjnych wynikających z przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

4 Sklep przechowuje dane Klienta w bazie, korekta danych jest możliwa w profilu Klienta, aby ułatwić zakupy w przyszłości, umożliwić Klientowi wgląd w swoją historię zamówień, pobierania dokumentów PDF do zamówienia. Wszystkie te funkcje są cały czas dostępne dla zalogowanego Klienta.

5 Klient na swoim profilu ma dostęp do treści swoich danych, ich poprawiania oraz ich całkowitego usunięcia z bazy Sklepu.

6 Sprzedawca zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich Klientów w celach niezwiązanych z realizacją lub ewidencją zamówienia.

7 Podmioty współpracujące ze Sprzedawcą są związane umowami o zachowaniu poufności wszelkich danych Klientów Sklepu.

8 Po zakończeniu korzystania z usług Sklepu, w którym Klient jest zalogowany, należy się wylogować, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować danych w profilu Klienta. W tym celu należy kliknąć „Log out” - ikona kłódki otworzy się pokazując, że Klient wylogował się
ze swojego profilu.